Advanced Search
  Saturday, April 19, 2014
(1) 2 3 4 ... 43 »
Obavijesti : Uskrsna čestitka
Postao administrator na 17.4.2014. 14:40:00 (6 reads)Učiteljski fakultet u Osijeku želi sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs zaposlenicima, studentima i suradnicima fakulteta, i svima članovima akademske zajednice!

Obavijesti : Poziv na međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju
Postao administrator na 17.4.2014. 12:00:00 (3 reads)

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Učiteljski fakultet
organizira

MEĐUNARODNU ZNANSTVENO-STRUČNU KONFERENCIJU

POLOŽAJ ROMA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
8. i 9. siječnja 2015. godine, Osijek, Republika Hrvatska

Međunarodna je znanstveno-stručna konferencija Položaj Roma u odgoju i obrazovanju organizirana u okviru projekta Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji (RO-ufos-luna-MI) Učiteljskoga fakulteta u Osijeku, kao nositelja projekta, odabranog za financiranje sredstvima Europske unije, kroz program IPA IV - u okviru natječaja Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav, Europeaid /131319/M/ ACT/HR. Partner je na projektu Udruga romskog prijateljstva Luna, a suradnici su Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek, Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“ te Dječji vrtić „Cvrčak“ iz Belog Manastira. Projekt se provodi 18 mjeseci na području Baranje i grada Osijeka.

Opći je cilj projekta promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece i socijalno ugrožene djece u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome pridonosimo radom na integraciji romske i socijalno ugrožene djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne programe i aktivnosti te izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata Učiteljskoga fakulteta za rad u višekulturnoj zajednici.

POZIV ZA SUDJELOVANJE
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Položaj Roma u odgoju i obrazovanju“ okupit će znanstvenike i praktičare iz područja pedagogije, psihologije, sociologije, lingvistike, nastavnike, odgojitelje, studente, predstavnike državnih institucija, organizacija civilnog društva te romske zajednice.

Konferencija će se održati na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, 8. i 9. siječnja 2015. godine.


Ciljevi konferencije:
• potaknuti i prikazati moguća rješenja za postojeće probleme u odgoju i obrazovanju Roma
• analizirati načine zagovaranja jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju na svim razinama za romsku djecu
• predstaviti rezultate istraživanja, iskustvenog učenja i praktičnog rada na projektu
• preporučiti smjernice za daljnji razvoj projekta te promicanje rezultata projekta.


Teme konferencije:
1. važnost interkulturalnog dijaloga
2. interkulturalno povezivanje
3. socijalizacija, odgoj i obrazovanje djece Roma
4. odgoj djece Roma u obiteljima
5. primjeri dobre prakse.

Upute za oblikovanje rukopisa
Prijava za sudjelovanje
Prijava za aktivno sudjelovanje
Mogućnosti smještaja (u drugoj obavijesti)
Uputa za uplatu kotizacije

Važne informacije i datumi:
• Prijava za sudjelovanje, temu i sažetak rada: 15. lipnja 2014. godine
• Rok za predaju cjelokupnog rada: 15. rujna 2014. godine
• Obavijest o prihvaćanju pozitivno recenziranog rada: 15. listopada 2014. godine
• Predaja cjelokupnog recenziranog rada na uređivanje i tisak: 20. studenoga 2014. godine
• Uplata kotizacije (100 eura, što obuhvaća: 2 obroka i 3 osvježenja, konferencijski paket i zbornik radova; žiro-račun: 2500009-1102044575, s ): 30. studenoga 2014. godine
• Obavijest o vremenskom rasporedu izlaganja na konferenciji: 15. prosinca 2014. godine
• Datum održavanja konferencije: 8. i 9. siječnja 2015. godine

Jezici konferencije: engleski i hrvatski

Potvrdu o uplati kotizacije možete poslati faksom 031/321-899 ili e-poštom: RO_ufos_luna-MI@ufos.hr i donijeti sa sobom na konferenciju.

Zbornik radova konferencije sudionici će preuzeti na konferenciji.

Za sve dodatne informacije obratite se na sljedeće kontakte RO_ufos_luna_MI@ufos.hr i telefon: 031 321-726.

Organizacijski odbor: izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof. dr. sc. Irella Bogut, Nikolina Svalina, prof. univ. spec. st. eur., mr. sc. Ranka Jindra, Maja Brust Nemet, prof., Duško Kostić, mag. prim. educ., Ivana Biljan, prof.

Obavijesti : Nastupno predavanje
Postao administrator na 15.4.2014. 13:40:00 (6 reads)

Na temelju točke I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) i članka 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05), v.d. dekana Učiteljskog fakulteta u Osijeku izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

za dr. sc. Maru Šumanović, pristupnicu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, pod naslovom

METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI


Nastupno će se predavanje održati u srijedu, 23. travnja 2014. godine u 11,30 sati u nastavnoj zgradi Učiteljskog fakulteta u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 10, učionica broj 41.

Nastupno predavanje će se održati u okviru redovite nastave sa studentima, uz nazočnost nastavnika i članova Stručnog povjerenstva.

v. d. dekana
izv. prof. dr. sc. Damir Matanović

Obavijesti : Poziv na seminar
Postao administrator na 10.4.2014. 11:00:00 (20 reads)

Pozivamo vas na stručno-znanstveni seminar VRIJEDNOSTI I IDENTITETI U KONTEKSTU ODGOJA I OBRAZOVANJA U VIŠEKULTURNOJ ZAJEDNICI.

Seminar je namijenjen stručnim suradnicima, ravnateljima, odgojiteljima dječjeg vrtida i učiteljima osnovne škole Belog Manastira te studentima-volonterima Učiteljskoga fakulteta u Osijeku.

Opširnije...

Obavijesti : Poziv na predavanje
Postao administrator na 9.4.2014. 12:10:00 (30 reads)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
UČITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU

u okviru gostujućih predavanja „Gosti Učiteljskoga Vam govore o...“ ,
poziva Vas na predavanje koje će održati dr. Ranko Rajović

AKTIVNOSTI 21. STOLJEĆA KOJE OŠTEĆUJU RAZVOJ DJETETA, A DA TOGA NISMO SVJESNI

Predavanje će biti u petak, 11. travnja 2014., u 18 sati, u svečanoj dvorani fakulteta, Ulica cara Hadrijana 10 d, Sveučilišni kampus.

Ulazak je slobodan i nije potrebna prethodna najava.

(1) 2 3 4 ... 43 »